O fotografie a deputatului S. Șerbescu, în publicația Granița, nr. 31/12 dec. 1937, p. 3. (https://digital.bibliotecaarad.ro/files/original/4674a6d173749a2d92975423d65b58f2fbda5993.pdf)
Informații suplimentare (în care se menționează că Sebastian Șerbescu a fost liberal) se regăsesc în:
1) Jurnal / Liviu Rebreanu; text ales și stabilit, studiu introductiv de Puia Florica Rebreanu; addenda, note şi comentarii de Nicolae Gheran. Bucureşti: Minerva, 1984, vol. 1, p. 95.
Nota 101: Sebastian Șerbescu, „un tănăr avocat și bogătaș liberal, venit la Congresul Societății Națiunilor la Madrid. De la el aflăm că și Pillat e în același restaurant cu noi” (ibid.). Ca publicist, S. Șerbescu a condus biroul de propagandă românească la Paris, în țară întemeind o agenție telegrafică de presă, precum și diverse publicații (singur și în colaborare).
2) DOCUMENTE S.S.I. DESPRE POZIŢIA ŞI ACTIVITĂŢILE POLITICE DIN ROMÂNIA 6 Septembrie 1940 – 23 August 1944, vol. II, p. 570.
278. 1944 august 30. Notă a SSI difuzată Preşedinţiei Consiliului de Miniştri, Ministerului de Interne şi Marelui Stat Major, privind autodizolvarea Mişcării legionare şi acţiunile politice ale grupării liberale conduse de Gheorghe Tătărescu.
Notă: 4. Sebastian Şerbescu a hotărât reapariţia „Semnalului”, în care scop s-a încheiat un contract cu tipografia „Dacia Traiană” Ziarul va reapare în ziua de 1 septembrie a.c., cu acelaşi titlu din trecut. Pe de altă parte, Ion Totu, fost redactor la „Viitorul” şi fondator al ziarului „Semnalul”, pe care apoi l-a vândut lui Şerbescu, văzând că acesta din urmă nu se grăbeşte să reapară ziarul său, a luat hotărârea să utilizeze acest titlu. În consecinţă, în dimineaţa de 29 august a.c. a vizitat pe generalul Constantinescu-Claps care conduce tipografia „Curentul”, comunicând acestuia că are aprobarea dlor miniştri Maniu şi Dinu Brătianu pentru apariţia ziarului „Semnalul” sub direcţia sa. Generalul Constantinescu a cerut lui Totu să aducă o scrisoare din partea dlor Maniu şi Brătianu.

Lasă un răspuns