Fotograf: Nicolae Ionescu. Dimensiuni: 18 x 24 cm. sursa: Muzeul Național de Istorie a României. (https://imagoromaniae.ro/produs/copii-turci-din-balcic).

„Populația turcă își aduce și azi aminte că în timpul războiului balcanic din 1912, Bulgarii au făcut din giamii depozite de alimente, având și butoaie cu slănină și untură de porc, nesuferite și spurcate pentru credincioșii lui Mahomed. Vine războiul din 1916 -18, când soarta unește iarăși pe Bulgari și Turci; Bulgarii, ca cei ce recrutaseră pentru oștirea lor elementele din Cadrilater, pun pe aceștia, pe Turci, în prima linie de bătaie, în fața Rușilor, față de care se pretindeau înrudiți.

Cu venirea stăpânirii românești, în urma păcii generale, Turcii din Cadrilater cer cu insistență marilor puteri ca să fie lăsați la stăpânirea românească; aceasta drept răspuns la intervenția Bulgarilor către aceleași puteri, ca să li se cedeze măcar cele două județe aîe Dobrogei noi.

Drepturile noastre ne-au fost recunoscute. Dela început, Românii s’au arătat toleranți față de Turcii din Dobrogea veche și nouă. Li se respectă credința lor; Statul are grijă ca să întrețină cultul musulman, înscriind în buget sumele necesare pentru plata preoților lor (ha-tipi), pentru întreținerea locașurilor de închinare, cum și pentru formarea elementelor clericale în Seminarul din Medgidia, înființat sub Regele Carol I.

Azi, în fiecare sat, cu populație turcă, Ministerul Instrucțiunii plătește, pe lângă învățătorii de limba română și pe un învățător de limba turcă, competinte, care trebue să predea noțiuni de religie mahomedană. Turcii din Cadrilater locuesc în sate alături și de Bulgari și coloniști români macedoneni, veniți în ultimul timp. Mahalaua turcească este aparte de cea a Bulgarilor; rar vezi Bulgar să locuiască în mahalaua turcească. Sunt și sate exclusiv turcești; Bulgarii n’au pătruns încă în ele, dar sunt puține.”

VIAȚA TURCILOR ÎNTR’UN SAT DIN CADRILATER: CARA-EZECHIOI DIN DUROSTOR – Articol apărut în revista de Sociologie Românească – an 3/1938 lunile 04-06 – ce conținea fragmente din Lucrările Seminarului de Monografie Sociologică de sub conducerea lui H. H. Stahl (anul școlar: 1936/37).

Cadrilater

Lasă un răspuns